Home
TOVUTI NA APP YA SIMU
Inamaanisha nini kushusha ukurasa?

Inamaanisha nini kushusha ukurasa?

Kushusha ukurasa ni kitendo cha kushusha taratibu ukurasa wa tovuti kwenda chini au kwenda juu kwa kutumia kipanya au kwa kutumia keyboard.